"Only once a year?"

Dịch:Chỉ có một lần một năm thôi sao?

July 19, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThyMa1

chi mot lan trong nam phai khong?

September 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Heidi8x

Chỉ một lần một năm đúng không? cũng ko được hả?

July 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/cuubangthien

chỉ duy nhất một lần một năm cũng sai sao ?

October 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/-Milky

Chỉ mỗi năm một lần sai chứ cứ như này bỏ Duo mất

December 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Chỉ năm một lần thôi sao? Đúng mà Mod, Admin ơi...

May 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/CongNguyen0810

only once ter year ?

September 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/duong753115

duy nhất một năm một lần ( sai)

November 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ynesXK

Chỉ một năm một lần thôi sao?

November 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Trang291297

Mình làm duy nhất một lần một năm nhưng sai

January 21, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.