"He likes tea."

Dịch:Anh ấy thích trà.

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrngBchNgc

Thằng ấy ko được ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He likes tea. She like coffee. I like all of them.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He likes tea but he drinks coffees.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He likes tea. I like the girl, who makes the tea.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Action908238

tra

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangphongtd

bo tay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/honghanhta

Anh thích trà cũng mà,sao cứ phải là anh ấy thích trà cơ chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Ron.

a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Blue....Sky-

a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Sleep.

a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Jungkook.

a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Cin.

?

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.