"He likes tea."

Dịch:Anh ấy thích trà.

July 19, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/.....thuy

Cho mình hỏi trà có ngon không vậy mình chưa uống trà bao giờ


https://www.duolingo.com/profile/NguynQuang633243

Sao likes lại có s vậy mn


https://www.duolingo.com/profile/duongjulie009

He là số ít nên phải thêm "s" tương tự She và It


https://www.duolingo.com/profile/VNgcphngnh3

Đọc khó thật đấy.


https://www.duolingo.com/profile/Nguynthh187

He likes tea - Anh ấy thích trà


https://www.duolingo.com/profile/BcgijD

Nũyoutuvl cjivhvl x jclk

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.