"Iaskyounottousethephonehere."

Dịch:Tôi yêu cầu bạn không dùng điện thoại ở đây .

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haitrinh83

nếu viết : i ask you dont use the phone here có được không nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Cấu trúc: "ask sb to do sth": yêu cầu ai làm điều gì đó. Vì vậy suy ra " yêu cầu ai KHÔNG làm điều gì đó" sẽ là: "ask sb NOT to do sth". Đơn giản là vậy.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

tôi yêu cầu bạn ĐỪNG dùng điện thoại ở đây.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KwangLee1

trời, "dùng" và "sử dụng" khác nhau hay sao? đáp án gì mà hẹp nghĩa của từ thế

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngminh1991

"không được sử dụng ở đây" sai chữ được :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiuDu5

Dịch như này sao lại không đubgs

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Ask sb to do sth Ask sb not to do ssth

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.