Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They include a different book."

Dịch:Họ bao gồm một quyển sách khác.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binhyen18

add ơi câu này tối nghĩa quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoctienganh2014

Có cả một cuốn sách khác trong đó.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVanThanh

Câu này sao thấy kì kì trong ngôn ngữ Việt. Mong các bạn cho dịch thoáng hơn không? Từ "They" theo tôi nghĩ là "những quyển sách nào đó". Nên ta có thể dịch "chúng bao gồm một quyển sách khác" Từ Chúng" = " Những quyển sách khác" mà ta đã đề cập trước đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanTe152

k rõ ngữ cảnh câu này như thế nào, nên nghe dịch vậy khá là khó hiểu.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LThnh280036

Họ bao gồm một quyển sách khác nghe chẳng ra nghĩa gì

2 năm trước