"Chúng tôi tìm."

Dịch:We find.

July 19, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/cuongdc

đáp án sai rồi! Tìm : look for/search find là tìm thấy

July 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dangquochoanghn

Find là tìm thấy Look for là tra cứu (từ điển) Search là tìm trong 1 đống thứ có sẵn (Google)

September 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Cuong-Pham

Phải sửa thành chúng tôi tìm thấy

August 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thanhliem1603

đán án sai rồi, find là tìm thấy chứ, mới tìm mà chưa thấy thì sao find đc

December 18, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.