"Chúng tôi tìm."

Dịch:We find.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdc

đáp án sai rồi! Tìm : look for/search find là tìm thấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangquochoanghn

Find là tìm thấy Look for là tra cứu (từ điển) Search là tìm trong 1 đống thứ có sẵn (Google)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cuong-Pham

Phải sửa thành chúng tôi tìm thấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhliem1603

đán án sai rồi, find là tìm thấy chứ, mới tìm mà chưa thấy thì sao find đc

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.