Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is the question personal?"

Dịch:Câu hỏi là cá nhân phải không?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Rien_parfait

Có phải câu hỏi cá nhân không vẫn đúng chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/YoonieSone

Chuẩn rồi ~ mình trả lời y như vậy ~

4 năm trước

https://www.duolingo.com/songgiang

Dấu hỏi là được chứ sso phải "à"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lighthouse_91

Nó là một câu hỏi cá nhân?

4 năm trước