"Is the question personal?"

Dịch:Câu hỏi là cá nhân phải không?

July 19, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Rien_parfait

Có phải câu hỏi cá nhân không vẫn đúng chứ

July 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/YoonieSone

Chuẩn rồi ~ mình trả lời y như vậy ~

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/songgiang

Dấu hỏi là được chứ sso phải "à"

September 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lighthouse_91

Nó là một câu hỏi cá nhân?

July 30, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.