"Is the question personal?"

Dịch:Câu hỏi là cá nhân phải không?

July 19, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Rien_parfait

Có phải câu hỏi cá nhân không vẫn đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/YoonieSone

Chuẩn rồi ~ mình trả lời y như vậy ~


https://www.duolingo.com/profile/songgiang

Dấu hỏi là được chứ sso phải "à"


https://www.duolingo.com/profile/lighthouse_91

Nó là một câu hỏi cá nhân?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.