Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn làm việc quá nhiều."

Dịch:You work too much.

0
4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TieuKet

so much dc k

1
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Yep

2
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/HiuBi1

Too ở đây là ý gì vậy please

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Too là phó từ mang nghĩa quá, lắm

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhHust

You work hard có được không nhỉ ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/draocity

Hard ở đây là bạn làm việc chăm chỉ rồi

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/duyhung2003

thế mình để là "very much" được không

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Uyn328777

You do too much work thì sao??

0
Trả lời1 năm trước