"Cô ấy đặt bàn."

Dịch:She reserves a table.

July 19, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/PhuNguyen5

Câu "He reserves table" dịch là "anh ấy đặt bàn" Giờ câu này tương tự mà dịch sang tiếng anh thì phải thêm từ "a" là sao. Không thống nhất, làm người học mất nhiều trái tim quá.


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Mỗi người có một trái tim thôi mà bạn :O


https://www.duolingo.com/profile/PhuNguyen5

Ý mình là mạng trong bài học :))

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.