"Cô ấy đặt bàn."

Dịch:She reserves a table.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuNguyen5

Câu "He reserves table" dịch là "anh ấy đặt bàn" Giờ câu này tương tự mà dịch sang tiếng anh thì phải thêm từ "a" là sao. Không thống nhất, làm người học mất nhiều trái tim quá.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Mỗi người có một trái tim thôi mà bạn :O

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuNguyen5

Ý mình là mạng trong bài học :))

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.