"Văn phòng thì ở bên phải."

Dịch:The office is on the right.

July 19, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ngxhngoc

mình muốn hỏi câu này tại sao lại phải có 'the' nhỉ?

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Vì bạn đang nói đến một cái văn phòng đã được xác định (cái văn phòng mà nó ở bên phải), nếu không có the bạn ám chỉ rằng tất cả các văn phòng đều ở bên phải.

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/inhNht

Hay thế

August 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ngxhngoc

vậy à, cảm ơn bạn nhé

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KhoiNguyen2111

Hay thế cảm ơn

March 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HienNguyen514973

Câu này sao lại dùng to mà không dùng in?

July 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chienqbk20

Khi nào dùng on khi nào dùng in vậy các bạn

October 20, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.