"Văn phòng thì ở bên phải."

Dịch:The office is on the right.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngxhngoc

mình muốn hỏi câu này tại sao lại phải có 'the' nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Vì bạn đang nói đến một cái văn phòng đã được xác định (cái văn phòng mà nó ở bên phải), nếu không có the bạn ám chỉ rằng tất cả các văn phòng đều ở bên phải.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/inhNht

Hay thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngxhngoc

vậy à, cảm ơn bạn nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoiNguyen2111

Hay thế cảm ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HienNguyen514973

Câu này sao lại dùng to mà không dùng in?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chienqbk20

Khi nào dùng on khi nào dùng in vậy các bạn

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.