Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He eats meat."

Dịch:Anh ấy ăn thịt.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chihungq2

he eats salt

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minh790824

Ngu người

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/TmPqHn

Like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mynameisla502097

thiếu chữ .s. cũng kêu sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/OanhKim629117

Trả lời đúng tại sao bảo sai?

6 ngày trước