"He eats meat."

Dịch:Anh ấy ăn thịt.

July 19, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/OanhKim629117

Trả lời đúng tại sao bảo sai?


https://www.duolingo.com/profile/NgnL233023

Thịt có nhiều loại thịt, thịt gì mới được?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.