"He eats meat."

Dịch:Anh ấy ăn thịt.

July 19, 2014

8 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/OanhKim629117

Trả lời đúng tại sao bảo sai?


https://www.duolingo.com/profile/NgnL233023

Thịt có nhiều loại thịt, thịt gì mới được?


https://www.duolingo.com/profile/ngoc071

Thịt chung gọi là meat


https://www.duolingo.com/profile/TuanBuivan1

Đọc đúng mà sai ghê ko

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.