"The years"

Dịch:Những năm

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CunYeu1

Mọi năm >> sai, hix

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

Những năm mới đúng. The years có s mà. Một năm là a year không xác định đang nói năm nào.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vikingno1

Dịch là "nhiều năm" có đúng ko ợ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ltng346002

nhiều năm hay những năm đều nghĩa như nhau, đáp án máy móc quá

4 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.