Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The years"

Dịch:Những năm

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CunYeu1

Mọi năm >> sai, hix

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Derkadon

Những năm mới đúng. The years có s mà. Một năm là a year không xác định đang nói năm nào.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vikingno1

Dịch là "nhiều năm" có đúng ko ợ?

3 năm trước