1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Who else is there?"

"Who else is there?"

Dịch:Ai ở đó nữa ?

July 19, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HaVietLe

Thiếu có nữa thôi cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/huongkhe

Có lẽ trả lời: ai đó nữa là đúng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.