"Whoelseisthere?"

Dịch:Ai ở đó nữa ?

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6

Who else is there?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Tôi đã dịch đúng theo như trong phần thảo luận này. Nhưng phần bài làm cho SAI. Đáp án là : "có ai ở đó không?".Bó tay luôn các bạn

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgaPhan20

Mình ở kia đáng nhẽ kia đó như nhau chớ nhợ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vulx2

Mình không hiểu ngữ pháp, vị trí phó từ trong câu, lúc thì đứng trước to be, lúc đứng sau to be, lúc đầu câu, lúc cuối câu .....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haidinh1994

Báo lỗi mà k thấy cập nhật đáp án nơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TieuKet

có ai khác à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lenguyenbakhang

MÌnh đề nghị Mod nên đồng ý với câu này :" còn ai ở đó không?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kulka93

ai khac o day?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/loadfim

"Còn ai ở đó nữa không?" cũng không đúng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

còn có ai ở đó nữa?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.