Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Who else is there?"

Dịch:Ai ở đó nữa ?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 49

Who else is there?

5 tháng trước