"Who else is there?"

Dịch:Ai ở đó nữa ?

July 19, 2014

8 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/VyNguyen101084

Tôi đã dịch đúng theo như trong phần thảo luận này. Nhưng phần bài làm cho SAI. Đáp án là : "có ai ở đó không?".Bó tay luôn các bạn


https://www.duolingo.com/profile/hanghuong2909

Câu này đâu phải câu hỏi yes no mak dịch là có ai ở đó không được


https://www.duolingo.com/profile/huongkhe

Có lẽ trả lời: ai đó nữa là đúng


https://www.duolingo.com/profile/Yninh6

Who else is there?


https://www.duolingo.com/profile/HaVietLe

Thiếu có nữa thôi cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/TranNguyen999231

Ai ở đó đúng mà ???


https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

Else phát âm /els/ vậy mà mình cứ nghe họ nói ours không. Nghe tới nghe lui 4-5 lần cũng không thể nghe được chữ else.


https://www.duolingo.com/profile/Dung_ECO00025

"Ai khác ở đó nữa" bị sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.