"Finallyitworksagain."

Dịch:Cuối cùng nó hoạt động lại.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

dịch là làm việc lần nữa có gì sai đâu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Làm thôi bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TieuKet

chán như con gián với cái đáp án

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

again: "lần nữa" được mà mod

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nuest_No.1

"again" dịch là lần nữa không được ạ ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhLeVan1

Cứ như là ma trận, chẳng biết khi nào là đúng????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hondng1

"Cuối cùng nó trở lại làm việc" cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Finally, It works again, finally It works again, finally It works again, finally It works again, finally It works again, finally It works again

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hung248401

Đúng là cái máy. Đáp án thô quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Đúng là ma trận học xong khùng luôn

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChungNguye792247

J z

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.