"Nhà này thì to hơn nhà của bạn."

Dịch:This house is bigger than yours.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

"this house is bigger than your house" incorrect

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Lần sau bạn nên click nút Báo lỗi nhé :P

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.