1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nhà này thì to hơn nhà của b…

"Nhà này thì to hơn nhà của bạn."

Dịch:This house is bigger than yours.

July 19, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

"this house is bigger than your house" incorrect


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Lần sau bạn nên click nút Báo lỗi nhé :P

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.