"She wrote a book about her experiences."

Dịch:Cô ta đã viết một quyển sách về những trải nghiệm của mình.

July 19, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

Phải thêm từ đã mới đúng chứ nhỉ: " cô ấy đã viết..."


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đúng là thế thật, cảm ơn góp ý của bạn


https://www.duolingo.com/profile/Bocabu

"cô ấy đã viết một quyển sách nói về kinh nghiệm của mình"


https://www.duolingo.com/profile/binh605302

She wrote a book about her experiences

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.