"Shewroteabookaboutherexperiences."

Dịch:Cô ta đã viết một quyển sách về những trải nghiệm của mình.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenboy2288py

Phải thêm từ đã mới đúng chứ nhỉ: " cô ấy đã viết..."

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đúng là thế thật, cảm ơn góp ý của bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

"cô ấy đã viết một quyển sách nói về kinh nghiệm của mình"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.