1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I felt that it was completel…

"I felt that it was completely wrong."

Dịch:Tôi đã cảm thấy điều đó đã hoàn toàn sai lầm .

July 19, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/minhminh312055

Tôi đã cảm thấy rằng nó hoàn toàn sai. Đã được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/idtepwhdje

I felt that it was completely wrong.


https://www.duolingo.com/profile/nguyn330510

Tôi đã cảm thấy rằng nó đã hoàn toàn sai.


https://www.duolingo.com/profile/banana1929

"Tôi đã cảm thấy điều đó hoàn toàn sai" nên được chấp nhận.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.