"Ifeltthatitwascompletelywrong."

Dịch:Tôi đã cảm thấy điều đó đã hoàn toàn sai lầm .

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/banana1929
banana1929
  • 20
  • 11
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3

"Tôi đã cảm thấy điều đó hoàn toàn sai" nên được chấp nhận.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhminh312055

Tôi đã cảm thấy rằng nó hoàn toàn sai. Đã được chấp nhận

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

I felt that it was totally wrong.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.