Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Have you cooked in that kitchen?"

Dịch:Bạn đã nấu trong nhà bếp đó chưa?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1579

Bài học là về thì quá khứ vậy sao có thì hiện tại hoàn thành trong này vậy mod?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/YenKim_0607

đây là hiện tại hoàn thành mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JohnCat1

Nhà bếp chính xác hơn mà ko dc tính

3 năm trước