1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Have you cooked in that kitc…

"Have you cooked in that kitchen?"

Dịch:Bạn đã nấu trong nhà bếp đó chưa?

July 20, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

Bài học là về thì quá khứ vậy sao có thì hiện tại hoàn thành trong này vậy mod?


https://www.duolingo.com/profile/YenKim_0607

đây là hiện tại hoàn thành mà


https://www.duolingo.com/profile/JohnCat1

Nhà bếp chính xác hơn mà ko dc tính

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.