"Viện bảo tàng mở cửa lúc chín giờ."

Dịch:The museum opens at nine.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duongloan

Why nine o'clock is not correct answer?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duongloan

I mean: the museum opens at nine o'clock

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án đã được thêm, lần sau bạn click nút báo lỗi nhé :P

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.