1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Viện bảo tàng mở cửa lúc chí…

"Viện bảo tàng mở cửa lúc chín giờ."

Dịch:The museum opens at nine.

July 20, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/duongloan

Why nine o'clock is not correct answer?


https://www.duolingo.com/profile/duongloan

I mean: the museum opens at nine o'clock


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án đã được thêm, lần sau bạn click nút báo lỗi nhé :P

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.