"Viện bảo tàng mở cửa lúc chín giờ."

Dịch:The museum opens at nine.

July 20, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/duongloan

Why nine o'clock is not correct answer?


https://www.duolingo.com/profile/duongloan

I mean: the museum opens at nine o'clock


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án đã được thêm, lần sau bạn click nút báo lỗi nhé :P

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.