"Một nửa của sáu là ba."

Dịch:Half of six is three.

July 20, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenphanvn95

a half of six is three đáp án này không được sao? xin cho lời giải thích!

July 20, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.