"Một nửa của sáu là ba."

Dịch:Half of six is three.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenphanvn95

a half of six is three đáp án này không được sao? xin cho lời giải thích!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.