Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một nửa của sáu là ba."

Dịch:Half of six is three.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenphanvn95

a half of six is three đáp án này không được sao? xin cho lời giải thích!

4 năm trước