Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó là những giai đoạn nào?"

Dịch:What are the stages?

0
4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangChinh1

which stages are that? được không

2
Trả lời13 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanVu89

What are the periods?

1
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhHau

What stages are those?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Funny_ghost

which periods? được không ad?

0
Trả lời13 năm trước