"Đó là những giai đoạn nào?"

Dịch:What are the stages?

July 20, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuangChinh1

which stages are that? được không

September 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/XuanVu89

What are the periods?

July 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HuynhHau

What stages are those?

September 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Funny_ghost

which periods? được không ad?

October 19, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.