"Đó là những giai đoạn nào?"

Dịch:What are the stages?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangChinh1

which stages are that? được không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanVu89

What are the periods?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhHau

What stages are those?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Funny_ghost

which periods? được không ad?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.