"The months of the year"

Dịch:Những tháng của năm

July 20, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NngNht3

Những tháng trong năm nghe hay hơn

August 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Bich1024

Nưn mà không có chữ trong

July 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HaiLy215

Ai gia nhập CLB của mình ko, mã : F9ZXYK

January 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Những tháng trong năm

January 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với team Việt Nam nha!

January 27, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.