"Theengineerwantsadifferentmotor."

Dịch:Người kĩ sư muốn một động cơ khác.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ct2forever

"motor" có nghĩa là mô tơ nữa mà sao dich là mô tơ lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng473561

Kĩ sư muốn có một động cơ khác, sao cái gì?????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pell_Jove

kĩ sư muốn có một động cơ khác " sao k đúng . còn bị gạch đỏ chữ n trong từ muốn nữa , bị s vậy :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Doanhss2
Doanhss2
  • 21
  • 12
  • 2
  • 148

Mình nghĩ motor là mô tơ. Còn động cơ là engine . Vì ở vn không ai gọi motor là động cơ cả

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.