Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The engineer wants a different motor."

Dịch:Người kĩ sư muốn một động cơ khác.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ct2forever

"motor" có nghĩa là mô tơ nữa mà sao dich là mô tơ lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng473561

Kĩ sư muốn có một động cơ khác, sao cái gì?????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pell_Jove

kĩ sư muốn có một động cơ khác " sao k đúng . còn bị gạch đỏ chữ n trong từ muốn nữa , bị s vậy :(

3 năm trước