Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The area"

Dịch:Khu vực

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phoenixtruong

Đáp án khác vùng được ko ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kimmochi1309

BLACK PINK in your AREA!

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhamBaThanh

area cũng có thể dịch là "diện tích" mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanghoai161999

vùng miền

2 năm trước

https://www.duolingo.com/captainviethuy

Khu vực 51 ư ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/StarPham

đánh the area thì báo là the areas, còn đánh the areas thì báo the areas...bó tay.com

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnCtV

đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tiramistu

mk ghi khu vực cũng sai

1 năm trước