"The area"

Dịch:Khu vực

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phoenixtruong

Đáp án khác vùng được ko ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DUNG650482

THE AREA LÀ KHU VỰC

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/tiramistu

mk ghi khu vực cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kimmochi1309

BLACK PINK in your AREA!

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.