Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He walks on the street."

Dịch:Anh ấy đi bộ trên đường.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tvshx4

anh ấy đi bộ trên phố

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VyThanhVy

anh ta sao lại sai?? Nên xem lại

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phongthien1996

bạn xem lại câu trả lời đi chứ tôi đúng anh ta hay anh ấy đều đúng'

3 năm trước