1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Phòng này có ra trải giường …

"Phòng này có ra trải giường không?"

Dịch:Does the room have bedsheets?

July 20, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

"Phòng này có ra trải giường không?" theo mình nên được dịch là: "Does this room have the bedsheet?".

Còn câu tiếng Anh: "Does the room have bedsheets?" nên được dịch thành: "Phòng có những tấm ra trải giường không?".

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu