1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Every child has to go to sch…

"Every child has to go to school."

Dịch:Mỗi đứa trẻ phải đi đến trường.

July 20, 2014

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

"Mọi" thay cho "Mỗi" cũng được.


https://www.duolingo.com/profile/anhvuth

Mọi đứa trẻ phải đi học -> fail


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

True : từ 01/7/2019


https://www.duolingo.com/profile/dangvanha

Sao lại có nghĩa "phải" nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/ihatetaker

have to , has to có nghĩa là phải nhé.


https://www.duolingo.com/profile/dangvanha

Thanks! Sau khi tu luyện 1 t/g, tôi đã quen với khái niệm này rồi.


https://www.duolingo.com/profile/DuongTuoi202

"has to" nghĩa là phải bạn nha


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Sao giống Google translator quá


https://www.duolingo.com/profile/Tottii2412

tất cả = mọi


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

mình chưa nắm rõ cách sử dụng to + động từ nguyên mẫu trong phần học này, ai bik chỉ mình với, thank :)


https://www.duolingo.com/profile/chauvinh89

đây là cấu trúc "have/has to + động từ nguyên mẫu" (dịch là: phải làm gì đó), sử dụng "have" hay "has" là tùy vào chủ ngữ


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

go to school cũng có nghĩa là ĐI HỌC. Nên dịch thoáng ra chút đi -_-


https://www.duolingo.com/profile/ThuyLoc

Bọn trẻ không đc sao


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

"bọn trẻ" là danh từ số nhiều , tương ứng với "children" . trong khi ở đây là "child" nghĩa là "đứa trẻ" là danh từ số it . "every child" có nghĩa là " mỗi đứa trẻ " hoặc "mọi đứa trẻ" . Mặc dù có nghĩa là "mọi đứa trẻ" nhưng danh từ đi sau "every" bắt buộc phải ở số it . Nên ở đây không dùng "children" mả phải dùng "child"


https://www.duolingo.com/profile/TrungKien557949

Có thể dùng: "all of child has go to school" được không


https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

Nếu thế thì là all of children have to go to school chứ?


https://www.duolingo.com/profile/netlt87

Mỗi đứa trẻ có tới trường, nghĩa k hay nhưng đâu sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/yeulachet1066

"Go to the school" mới là "Đi đến trường" (nhưng không phải đi học, có thể là đi liên hệ gì đó hay họp phụ huynh chẳng hạn). Trong khi "Go to school" thì chắc chắn là "Đi học" rồi!


https://www.duolingo.com/profile/anhtuan1066

"Mọi đứa trẻ phải được đến trường" nghe mới hay và ý nghĩa của câu tiếng Anh trên chính là vậy


https://www.duolingo.com/profile/linhkiu18

Mọi khác mỗi, khác tất cả


https://www.duolingo.com/profile/AlexDiep

Tại sao dùng has mà không dùng have vậy các bạn.


https://www.duolingo.com/profile/LeHoa640048

Vi child la so it nen dung has, neu chidren thi phai la have


https://www.duolingo.com/profile/luanngo7

Rất muốn dịch " trẻ em phải đi học" đó là câu nói gần như là thành ngữ của người Việt, tức là mỗi trẻ em đều phải đi học. Nhưng dịch như vậy lại bị sai gây ức chế nên theo máy, nhưng mỗi lần cố gắng như thế này tôi lại thấy tiếng Việt của mình bị cun đi


https://www.duolingo.com/profile/KhuongHuyn9

Mọi đứa trẻ phải được đến trường!


https://www.duolingo.com/profile/VanKhuongH

Every child has to go to the school mới đúng.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.