Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã xong bữa sáng của mình chưa?"

Dịch:Are you through with your breakfast?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/asalade
asalade
  • 20
  • 15
  • 15
  • 11
  • 10

Have you finished your breakfast yet?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/letientai299

Thì quá khứ được học hồi nào vậy :v.

4 năm trước