Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cha cô ấy là giám đốc."

Dịch:Her father is the director.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyLock

director mak ko dc dùng manager hak ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hieug0

director khác manager chỗ nào vậy mọi người

4 năm trước