1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy đọc những tờ báo."

"Cô ấy đọc những tờ báo."

Dịch:She reads the newspapers.

July 20, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/goi5

Câu trả lời là vô nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/luuthanh114

Câu trả lời quá khó hiểu


https://www.duolingo.com/profile/dothitonga

Sao trả lời đúng mà ...cứ


https://www.duolingo.com/profile/cherry2002-kute

máy bị rồi nhỉ.lần nào cũm bị sai câu này

Learn English in just 5 minutes a day. For free.