Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đọc những tờ báo."

Dịch:She reads the newspapers.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/goi5

Câu trả lời là vô nghĩa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/luuthanh114

Câu trả lời quá khó hiểu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dothitonga

Sao trả lời đúng mà ...cứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TTiuDiu

Chuẩn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cherry2002-kute

máy bị rồi nhỉ.lần nào cũm bị sai câu này

3 năm trước