"Is it at least possible?"

Dịch:Ít ra nó có khả thi không ?

July 20, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Winter-Hexagon

câu này nghe dịch lạ quá, t nghĩ phải dịch là: nó là khả năng nhỏ nhất phải không?

July 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/AneJeiilyn

bạn dịch sai rồi, "at least" là ít nhất, ít ra mà. The least mới là nhỏ nhất

September 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SharinNgocThao

it is dịch ra mang nghĩa là điều đó mà đáp án k chấp nhận là sao?

October 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/leo_olf

"nó ít nhất có khả thi không" được không hả bạn?

December 10, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.