"Isitatleastpossible?"

Dịch:Ít ra nó có khả thi không ?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Winter-Hexagon

câu này nghe dịch lạ quá, t nghĩ phải dịch là: nó là khả năng nhỏ nhất phải không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/AneJeiilyn

bạn dịch sai rồi, "at least" là ít nhất, ít ra mà. The least mới là nhỏ nhất

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SharinNgocThao

it is dịch ra mang nghĩa là điều đó mà đáp án k chấp nhận là sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/leo_olf
leo_olf
  • 25
  • 15
  • 9
  • 3
  • 2
  • 2

"nó ít nhất có khả thi không" được không hả bạn?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.