Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The date is recent."

Dịch:Cuộc hẹn thì gần đây.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namdoong

Bản beta từ bài tính từ 4 trở đi bị khoá phải không? Bạn giúp tôi mở tiếp được không! Cám ơn nhiều!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lovebaeyongjoon

date đọc cứ như day.... zZz

4 năm trước