"Bạn còn có cái gì nữa ?"

Dịch:What else do you have?

July 21, 2014

14 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/doandinhytc

do you have anything else? có được ko ad ơi

July 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

mình cũng dịch như bạn

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lhieucnt

bạn còn có cái gì nữa có phải không :D

August 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngotiendat89113

giống mình :))

April 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vietstars

không biêt có câu "what do you have anymore?" không?

April 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

What else do you have

November 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Nhangiachivuong

What do you have anymore.

May 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/yen235355

I more

December 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/guenwwe

Else là nữa

January 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NgcNguyn657986

What else do you have

April 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LeMinhTrun7

What else do you have

June 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/son752498

What else do you have

May 9, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DungPhm348795

I used, what do you have anything else, but it's wrong. I don't know why

June 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/CngV752917

Mình nghĩ không có what

October 4, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.