"Bạn còn có cái gì nữa ?"

Dịch:What else do you have?

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doandinhytc

do you have anything else? có được ko ad ơi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh.Pham

mình cũng dịch như bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lhieucnt

bạn còn có cái gì nữa có phải không :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngotiendat89113

giống mình :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vietstars

không biêt có câu "what do you have anymore?" không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

What else do you have

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lenguyenbakhang

Mình dịch ra tiếng Anh là " what do you have something else?" . Mình chưa biết sai chỗ nào?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5
 • What else do you have? sẽ tương đương với Do you have something else? : Bạn có cái gì nữa/khác không?

 • What do you have? : Bạn có cái gì?

Trong tiếng Anh không có câu "what do you have something else" mà bạn đưa ra.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vuongvan

Something không dùng cho câu hỏi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xachmonglenvadi

What do you have anymore.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yen235355

I more

1 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
 • 20
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Else là nữa

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgcNguyn657986

What else do you have

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeMinhTrun7

What else do you have

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.