"IdonotworkSundays."

Dịch:Tôi không làm việc vào những ngày chủ nhật.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ

"I do not work Sundays." không đúng, phải là "I do not work ON Sundays."

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cảm ơn bạn, mình sẽ báo cáo để bỏ câu này ra, tạm thời những câu gốc thế này không edit được mà chỉ có thể bỏ luôn :(

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.