"Why not the number thirteen?"

Dịch:Tại sao không phải là số mười ba?

July 21, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/cuongdaihiep

Because 13 is an unlucky number :))


https://www.duolingo.com/profile/Rsie7

Vì số 13 là xui


https://www.duolingo.com/profile/ThuyLienNg2

Số mười ba tại sao không?


https://www.duolingo.com/profile/leminh19082011

Bởi vì nó là số xui xẻo


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Why not the number thirteen = tại sao không phải là số mười ba.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.