Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Why not the number thirteen?"

Dịch:Tại sao không phải là số mười ba?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
  • 25
  • 22
  • 11
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1298

Because 13 is an unlucky number :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyLienNg2

Số mười ba tại sao không?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Rsie7

Vì số 13 là xui

2 tháng trước