Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are a religious community."

Dịch:Chúng tôi là một cộng đồng tôn giáo.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhquang1992

Chúng ta là một cộng đồng tôn giáo. Sao sai nhỉ?@@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangmt2002

có đạo với theo đạo khác nhau nhỉ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiChau9152

Chúng ta cùng cộng đồng tôn giáo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Giang702401

Chúng ta là một giáo xứ dc ko admin ơi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenductuan5

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We are a religious community, We are a religious community, We are a religious community, We are a religious community,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquanghieu

Chúng tôi là một cộng đồng theo đạo

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
  • 25
  • 25
  • 20
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 8
  • 8
  • 7
  • 2

Câu đó bây giờ đã được chấp nhận :P

4 năm trước