"We are a religious community."

Dịch:Chúng tôi là một cộng đồng tôn giáo.

July 21, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/khanhquang1992

Chúng ta là một cộng đồng tôn giáo. Sao sai nhỉ?@@

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thnh365334

tôi chứ không phải ta.

March 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/quangmt2002

có đạo với theo đạo khác nhau nhỉ???

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HaiChau9152

Chúng ta cùng cộng đồng tôn giáo

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Giang702401

Chúng ta là một giáo xứ dc ko admin ơi

June 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

We are a religious community. Religious, community, religuous, community, religuous, community, religious, religious, religious, religious, religuous, community, community, community,community

April 6, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.