Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngôi đồng thì màu xanh."

Dịch:The field is green.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenboy2288py

Mod sửa đáp án thành "cánh đồng" nha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Câu này đúng là dịch buồn cười quá rồi :))

4 năm trước