"Chúng tôi học những cuốn sách lịch sử."

Dịch:We study the historical books.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kulka93

WE learn historical books

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Sẽ được thêm vào :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/heeyoung1

We study the historical books bị sai do dư mạo từ the. Có thể giải thích dùm sao không sử dụng "the" ở đây không? Thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nnsang96

We study the historical books Sai o dau nhi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuantm88

sao có đáp án chỉ có the mới đúng, có đáp án cả có the và không có the đều đúng thế nhỉ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.