"Chúng tôi học những cuốn sách lịch sử."

Dịch:We study the historical books.

July 21, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kulka93

WE learn historical books

July 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Sẽ được thêm vào :D

July 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/heeyoung1

We study the historical books bị sai do dư mạo từ the. Có thể giải thích dùm sao không sử dụng "the" ở đây không? Thanks

October 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nnsang96

We study the historical books Sai o dau nhi?

August 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tuantm88

sao có đáp án chỉ có the mới đúng, có đáp án cả có the và không có the đều đúng thế nhỉ?

December 16, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.