1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The girl reads about motors."

"The girl reads about motors."

Dịch:Cô gái đọc về những động cơ.

July 21, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lenguyenbakhang

"Motor " MÌnh dịch là " động cơ" thì báo sai, đưa ra đáp án là " mô tơ ". Gặp câu này chọn " mô tơ" thì lại sai , phải chọn là " động cơ". You may not be crazy but I'm crazy now!


https://www.duolingo.com/profile/huuson182

Những động cơ mới đúng nhé bạn, vì là số nhiều, tuy nó không sát nghĩa với lại có nhiều từ nghe mắc cười nhưng quan trọng là quá trình học giúp mình nhớ được từ vựng lâu hơn và biết nhiều cách dùng từ hơn. DuoLingo vẫn đang quá trình hoàn thiện mà!


https://www.duolingo.com/profile/nvtun

haha, "motors" mà đọc y như là "murders" chắc bị nhiễm phim rồi


https://www.duolingo.com/profile/hero_vq109

Bé gái đọc về những động cơ


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

có bạn nào nghe ra mothers không


https://www.duolingo.com/profile/vanduc1102

cô gái đọc về những chiếc xe môtô

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.