"Bạn có rảnh không?"

Dịch:Do you have a minute?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuHoangDai

AD ơi "Do you have a minutes?" là "bạn có một phút không?" chứ có phải là bạn có rảnh không đâu

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.