Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có rảnh không?"

Dịch:Do you have a minute?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuHoangDai

AD ơi "Do you have a minutes?" là "bạn có một phút không?" chứ có phải là bạn có rảnh không đâu

4 năm trước