Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They are now thousands."

Dịch:Chúng bây giờ lên đến cả nghìn.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuananh

Chúng bây giờ lên đến cả ngàn" cũng chấp nhận được chứ ạ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sputin68

Chúng bây giờ "là" hàng nghìn! nữa chứ

3 năm trước