"They are now thousands."

Dịch:Chúng bây giờ lên đến cả nghìn.

July 21, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/thuananh

Chúng bây giờ lên đến cả ngàn" cũng chấp nhận được chứ ạ?

July 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/sputin68

Chúng bây giờ "là" hàng nghìn! nữa chứ

September 15, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.