"Người phụ nữ mặc một cái đầm."

Dịch:The woman wears a dress.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mon.nice

skirt kũng là váy mà :((, kái đầm zs kái váy khác nhau chỗ nào z

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyktt1310

theo mình nghĩ cái váy chỉ là chân váy thôi, còn cái đầm thì liền với áo chứ không tách rời như váy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Funny_ghost

thật không thể hiểu nổi, có câu thì nghĩa cái đầm đều bắt chọn " skirt" và "Dress" có câu thì chỉ chọn Dress, add sửa gấp đi để vầy bực điên hết cả mình

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lmtdxpy

"woman wears a dress" đúng mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Rainy_Tran

Sao lúc thì "skirt" với "dress" cũng là đầm, lúc thì chỉ có "dress" là sao???

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.