"Bà của tôi thì từ Trung Quốc."

Dịch:My grandmother is from China.

July 22, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/CherylTran1

My grandmother is not from China. She is Vietnamese.

October 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Minhnguyen384276

Sao cứ TQ hoài vậy

June 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/haiha104425

Chịu

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LngGiaBo4

Sao là China

September 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vuthuphuon1

Bà t ng VN nhá!

April 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TuyetPhuong1997

come from không bằng với is from à?

May 1, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.