"Bà của tôi thì từ Trung Quốc."

Dịch:My grandmother is from China.

July 22, 2014

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.