"Bà của tôi thì từ Trung Quốc."

Dịch:My grandmother is from China.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CherylTran1

My grandmother is not from China. She is Vietnamese.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyen384276

Sao cứ TQ hoài vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

Chịu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LngGiaBo4

Sao là China

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vuthuphuon1

Bà t ng VN nhá!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyetPhuong1997

come from không bằng với is from à?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.