Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người đàn ông ăn cá."

Dịch:The man eats fish.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hagiapharma

"The man eats the fish" sao lại không được nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lythi83

The man eats fish. Người đàn ông ăn cá. fish cá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VinhTrn3

Man eats fish sao lại sai nhỉ?

3 năm trước