"I love cats."

Dịch:Tôi yêu những con mèo.

July 22, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phmhuvitan

Tôi yêu con mèo cũng đúng


https://www.duolingo.com/profile/nguyenhaan4

Sai rồi bạn ơi


https://www.duolingo.com/profile/LMLITU4

Mình ghi tôi yêu mèo nó kêu đúng là Sao


https://www.duolingo.com/profile/Takei61

I love cats...really love cats ^^ lovely


https://www.duolingo.com/profile/takkehoa2108

Tôi thích những con mèo" tại sao lại sai nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/TranQuang3

"Tôi têu quý những con mèo cũng sai" là sao nhỉ? Tks


https://www.duolingo.com/profile/lenhatthao0812

dịch sát nghĩa nhưng mà lời văn hok hay


https://www.duolingo.com/profile/chidung1234

"Tôi yêu quý những con mèo" cũng phải được chấp nhận! Đáp án gạch chữ "quý", yêu và yêu quý đều giống nhau thôi mà.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.