"I love cats."

Dịch:Tôi yêu những con mèo.

July 22, 2014

7 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/phmhuvitan

Tôi yêu con mèo cũng đúng


https://www.duolingo.com/profile/nguyenhaan4

Sai rồi bạn ơi


https://www.duolingo.com/profile/LMLITU4

Mình ghi tôi yêu mèo nó kêu đúng là Sao


https://www.duolingo.com/profile/Takei61

I love cats...really love cats ^^ lovely


https://www.duolingo.com/profile/chidung1234

"Tôi yêu quý những con mèo" cũng phải được chấp nhận! Đáp án gạch chữ "quý", yêu và yêu quý đều giống nhau thôi mà.


https://www.duolingo.com/profile/XxxLolGamersxxX

Tôi yêu mèo/tôi yêu con mèo

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.