"Bạn đang nghĩ cái về công việc mới của bạn?"

Dịch:What are you thinking of your new job?

July 22, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

Câu tiếng Việt của chương trình là: "Bạn đang nghĩ cái về công việc mới của bạn?" Mod thêm chữ "gì" vô nữa nha.

July 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Cảm ơn bạn đáp án đã được sửa.

July 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.