"Bạn đang nghĩ cái về công việc mới của bạn?"

Dịch:What are you thinking of your new job?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenboy2288py

Câu tiếng Việt của chương trình là: "Bạn đang nghĩ cái về công việc mới của bạn?" Mod thêm chữ "gì" vô nữa nha.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Cảm ơn bạn đáp án đã được sửa.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.