"Cộng đồng nói tiếng Anh."

Dịch:The community speaks English.

July 22, 2014

13 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/VincentTNguyen

"English speaking community" should be accepted!

July 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pkphung

The community phải dịch là cộng đồng này vì có mạo từ xác định 'The'

April 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Có mạo từ "the" thì đương nhiên ta biết danh từ theo sau đã được xác định ( tức là dt đã được nhắc đến trước đó hoặc người nói, người nghe đã biết dt đó) thì cần gì phải dịch nghĩa chữ "the" làm chi cho rắc rối.

December 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tamtruong020790

community speak English Vì sao phải thêm s sau speak nhỉ?

January 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Chibi-Cute

chỉ có một cộng đồng mà

March 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgcH140759

Số nhiều bạn ạ

June 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Kocojchi

Theo mình thì cộng đồng là một đơn vị trong những cộng đồng khác, như là Cộng đồng Pháp ngữ, Cộng đồng tôn giáo, ...

September 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Kocojchi

Cộng đồng bao hàm nghĩa của số nhiều nhưng chỉ là một đơn vị của các cộng đồng trong xã hội, mình nghĩ là vậy.

September 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/E-di-son

Mình ko ghi chữ '' The " cũng báo sai

January 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trnhoangvu

Thể ngữ của tôi 1 2 3 4 có tin nhắn nhắn nhắn ngữ tổ chức năng nhỏ giọt thì làm bận kiểu gì thế a, tôi đào mà. Nếu côn t

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trnhoangvu

Còn lại, bài này khó.chịu lại ấn vào ôn tập có lẽ là-tôi đang bận. Tin nhắn vừa giữ cho ko gửi.

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

A

December 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Cộng đồng ở đây đc xem như là một cá thể chứ không phải tập thể à ?

July 9, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.