"Cộng đồng nói tiếng Anh."

Dịch:The community speaks English.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VincentTNguyen

"English speaking community" should be accepted!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pkphung

The community phải dịch là cộng đồng này vì có mạo từ xác định 'The'

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Có mạo từ "the" thì đương nhiên ta biết danh từ theo sau đã được xác định ( tức là dt đã được nhắc đến trước đó hoặc người nói, người nghe đã biết dt đó) thì cần gì phải dịch nghĩa chữ "the" làm chi cho rắc rối.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tamtruong020790

community speak English Vì sao phải thêm s sau speak nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

chỉ có một cộng đồng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcH140759

Số nhiều bạn ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

Mình ko ghi chữ '' The " cũng báo sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Thể ngữ của tôi 1 2 3 4 có tin nhắn nhắn nhắn ngữ tổ chức năng nhỏ giọt thì làm bận kiểu gì thế a, tôi đào mà. Nếu côn t

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Còn lại, bài này khó.chịu lại ấn vào ôn tập có lẽ là-tôi đang bận. Tin nhắn vừa giữ cho ko gửi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.