"Những đứa trẻ ở nhà với người mẹ."

Dịch:The children are at home with the mother.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

the children stay at home with their mother????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthuc

ukm, "với người mẹ", chắc gì đã là mẹ của những đứa trẻ đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Phu_Quoc_1985

the children stay at home with their mom. thì đúng nè

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/0377706080

ạt với in khó phân biệt nhỉ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.