"Những đứa trẻ ở nhà với người mẹ."

Dịch:The children are at home with the mother.

7/22/2014, 9:13:58 AM

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

the children stay at home with their mother????

7/22/2014, 9:13:58 AM

https://www.duolingo.com/anhthuc

ukm, "với người mẹ", chắc gì đã là mẹ của những đứa trẻ đó

8/24/2014, 5:37:52 PM

https://www.duolingo.com/Phu_Quoc_1985

the children stay at home with their mom. thì đúng nè

3/3/2018, 2:20:20 AM

https://www.duolingo.com/0377706080

ạt với in khó phân biệt nhỉ

11/15/2018, 8:39:38 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.