"Is dinner ready?"

Dịch:Bữa tối đã sẵn sàng chưa?

July 22, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

bữa tối sẵn sàng chưa


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

tôi cũng đồng ý với bạn . Làm sao mà dùng chữ "đã" ở đây được . đáp án chỉ là " bữa tối sẵn sàng chưa ?" chứ .

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.