Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is dinner ready?"

Dịch:Bữa tối đã sẵn sàng chưa?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

bữa tối sẵn sàng chưa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi cũng đồng ý với bạn . Làm sao mà dùng chữ "đã" ở đây được . đáp án chỉ là " bữa tối sẵn sàng chưa ?" chứ .

3 năm trước